ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ ๒)

          จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน ๑ คัน

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ก่อนวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๘๙-๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

By managespko

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s