ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

          จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้าง  ซึ่งมีกิจการรับเหมาก่อสร้างเป็นของตนเอง  และดำเนินการก่อสร้างส่วนใหญ่ด้วยตนเอง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. โดยให้ผู้เข้าสอบราคาไปพร้อมกัน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ก่อนวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๘๙-๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

By managespko

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s