ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองทะเล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร แบบเลขที่ ๑๐๗๔๖ จำนวน ๑ หลัง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองทะเล อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

          ราคากลางของงานก่อสร้างสถานีอนามัยแบบเลขที่ ๑๐๗๔๖ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองทะเลเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๓๖,๐๐๐.- บาท (หกสิบเก้าล้านสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

          ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์

          กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

          กำหนดวันเสนอราคาในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๔.๓๐ น. ณ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๘๙-๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

Advertisements
By managespko

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s