ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี จำนวน ๘ คัน (สำหรับเครือข่ายปฐมภูมิชุมชนหนาแน่น และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง)

กำหนดยื่นซองสอบราคาก่อนวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐-๒๓๘๙-๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓

Advertisements
By managespko

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s