สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

 

          จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปรากา

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้าง  ซึ่งมีกิจการรับเหมาก่อสร้างเป็นของตนเอง  และดำเนินการก่อสร้างส่วนใหญ่ด้วยตนเอง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. โดยให้ผู้เข้าสอบราคาไปพร้อมกัน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ก่อนวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไ
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๘๙-๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s